Az EMDR terapeuta cím elnyerésének feltételei

  • EMDR I. és II. szintű tréning elvégzése
  • EMDR II. tréninget követő, az EMDR terapeuta cím eléréséhez szükséges szupervíziós folyamat (tájékoztató  letölthető innen)
  • EMDR sajátélmény az alábbiak szeint: link
  • A jelöltnek igazolnia kell, hogy 25 kliensnél alkalmazott EMDR-t, illetve 50 EMDR ülésről kell benyújtania jegyzőkönyvet. Az ülések dokumentációjához szükséges formanyomtatvány letölthető innen.
  • Az EMDR Europe által elfogadott szupervízoroknál 2 óra egyéni szupervízió (záróértékelés) esetleírással, videó demonstrációval.
  • Cél: Az EMDR protokoll biztonságos és integrált használatának bemutatása komplex terápiás eseteknél, saját terápiás anyagból
  • A záróértékelés, video és esetleírás követelményei letölthetőek innen.
  • Útmutató és igénylőlap az akkreditált EMDR terapeuta cím igényléséhez letölthető innen. 
  • Egyesületi tagság igazolása: a Magyar EMDR Egyesület (vagy más, az EMDR Europe által elismert EMDR Egyesület) által kiállított igazolás, mely szerint a jelölt egyesületi tagsága a képzés teljes időtartama alatt (EMDR I. alaptréning zárónapjával kezdődően) fennáll, tagdíj tartozása nincsen.

Az „EMDR terapeuta” („EMDR practitioner”) címért való folyamodványt az EMDR Europe által elfogadott EMDR tréner bírálja el.

Továbbá:

Az „EMDR terapeuta” (EMDR practitioner) cím használatára azok a terápiás gyakorlattal rendelkező

 

– alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológusok

– egészségfejlesztő szakpszichológusok

– katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológusok

– klinikai szakpszichológusok, illetve

– szexuálpszichológiai szakpszichológusok

– tanácsadó szakpszichológusok

 

– pszichiáterek, gyermek- és ifjúságpszichiáterek, valamint

 

– pszichoterapeuták jogosultak, akik

 

a) egy, a Pszichoterápiás Tanács Szövetség által elismert (és a pszichoterapeuta szakvizsgát szervező orvosegyetemi pszichoterápiás szakmai grémium által befogadott) módszerspecifikus képzést elvégeztek, vagy képzésük lezáró (azaz nem köztes, hanem legutolsó) szupervíziós szakaszában járnak, és

 

b) a teljes EMDR képzés elvégzését követően megkapták az „EMDR terapeuta” (EMDR practitioner) címet, és

 

c) a Magyar EMDR Egyesület, vagy más, az EMDR Europe által elismert nemzetközi EMDR Egyesület rendes tagjai. Kérjük, a Magyar EMDR Egyesület tagsági feltételeiről tájékozódjon az Alapszabályban, valamint a letölthető Belépési Nyilatkozatban!

 

A képzésbe 2020. január 1-je után belépők esetében EMDR I-es szintű képzés elkezdésétől az EMDR-terapeuta cím megszerzéséig nem telhet el több, mint három év. Amennyiben a személy túllépi a három évet, de a képzését folytatni szeretné, vagy vizsgázni szeretne, az Egyesület egyéni elbírálás alapján dönt arról, hogy ezt megteheti-e, illetve milyen feltételekkel (például további egyéni szupervíziós órák teljesítése után).

 

A fenti feltételek felmenő rendszerben érvényesülnek, a következő kitétellel:

A jelenleg képzésben lévő, de eddig terapeuta címet nem szerzett személyeknek 2022. szeptember 1-ig le kell vizsgázniuk. Amennyiben túllépik a fenti határidőt, de a képzésüket szeretnék befejezni, vagy vizsgázni szeretnének, az Egyesület egyéni elbírálás alapján dönt arról, hogy ezt megtehetik-e, illetve milyen feltételekkel (például további egyéni szupervíziós órák teljesítése után).

 

 

Az EMDR terapeuta cím megtartása

Az EMDR practicioner cím megtartásának feltétele az egyesületi tagság folytonossága a  Magyar EMDR Egyesületben (vagy más, az EMDR Europe által elismert EMDR Egyesületben). 

 A Magyar EMDR Egyesület garantálja, hogy az általa elfogadott „EMDR terapeuta” címet viselő szakemberek folyamatos továbbképzésben részesülnek. A cím megtartásának feltétele az Egyesület által biztosított továbbképzéseken és szupervíziókon való rendszeres és folyamatos részvétel, melynek elszámolására és nyomon követésére az Egyesület saját pontrendszerrel rendelkezik. Az EMDR pontok nyilvántartását az Egyesület Akkreditációs Bizottsága végzi.

Az EMDR terapeuta cím megújításának folyamata, továbbképzés dokumentuma letölthető innen.