Az EMDR practitioner cím elnyerésének feltételei

  • EMDR I. és II. szintű tréning elvégzése
  • EMDR II. tréninget követő, az EMDR practitioner cím eléréséhez szükséges szupervíziós folyamat (tájékoztató  letölthető innen)
  • EMDR sajátélmény az alábbiak szeint: link
  • A jelöltnek igazolnia kell, hogy 25 kliensnél alkalmazott EMDR-t, illetve 50 EMDR ülésről kell benyújtania jegyzőkönyvet. Az ülések dokumentációjához szükséges formanyomtatvány letölthető innen.
  • Az EMDR Europe által elfogadott trénernél vagy szenior szupervízornál 2 óra egyéni szupervízió (záróértékelés) esetleírással, videó demonstrációval.
  • Cél: Az EMDR protokoll biztonságos és integrált használatának bemutatása komplex terápiás eseteknél, saját terápiás anyagból
  • A záróértékelés, video és esetleírás követelményei letölthetőek innen.
  • Útmutató és igénylőlap az akkreditált EMDR practitioner cím igényléséhez letölthető innen. 
  • Egyesületi tagság igazolása: a Magyar EMDR Egyesület (vagy más, az EMDR Europe által elismert EMDR Egyesület) által kiállított igazolás, mely szerint a jelölt egyesületi tagsága a képzés teljes időtartama alatt (EMDR I. alaptréning zárónapjával kezdődően) fennáll, tagdíj tartozása nincsen.
  • Akkreditációs díj (adminisztráció, diploma) befizetésének igazolása. Az akkreditációs díj 2023-ban 30.000 Ft, melyet az Egyesület számlájára kérünk befizetni. (OTP 11709057-20002152)

Az „EMDR practitioner” címért való folyamodványt az EMDR Europe által elfogadott EMDR tréner (dr. Havelka Judit) vagy Szenior Szupervizor (Steinberg Johanna) bírálja el.

 

A képzésbe 2020. január 1-je után belépők esetében EMDR I-es szintű képzés elkezdésétől az EMDR-practitioner cím megszerzéséig nem telhet el több, mint három év. Amennyiben a személy túllépi a három évet, de a képzését folytatni szeretné, vagy vizsgázni szeretne, az Egyesület egyéni elbírálás alapján dönt arról, hogy ezt megteheti-e, illetve milyen feltételekkel (például további egyéni szupervíziós órák teljesítése után).

 

A fenti feltételek felmenő rendszerben érvényesülnek, a következő kitétellel:

A jelenleg képzésben lévő, de eddig practitioner címet nem szerzett személyeknek 2022. szeptember 1-ig le kell vizsgázniuk. Amennyiben túllépik a fenti határidőt, de a képzésüket szeretnék befejezni, vagy vizsgázni szeretnének, az Egyesület egyéni elbírálás alapján dönt arról, hogy ezt megtehetik-e, illetve milyen feltételekkel (például további egyéni szupervíziós órák teljesítése után).

 

Továbbá:

Az „EMDR practitioner” cím használatára azok a terápiás gyakorlattal rendelkező

 

– alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológusok

– egészségfejlesztő szakpszichológusok

– katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológusok

– klinikai szakpszichológusok, illetve

– szexuálpszichológiai szakpszichológusok

– tanácsadó szakpszichológusok

 

– pszichiáterek, gyermek- és ifjúságpszichiáterek, valamint

 

– pszichoterapeuták jogosultak, akik

 

a) egy, a Pszichoterápiás Tanács Szövetség által elismert (és a pszichoterapeuta szakvizsgát szervező orvosegyetemi pszichoterápiás szakmai grémium által befogadott) módszerspecifikus képzést elvégeztek, vagy képzésük lezáró (azaz nem köztes, hanem legutolsó) szupervíziós szakaszában járnak, és

 

b) a teljes EMDR képzés elvégzését követően megkapták az „EMDR practitioner” címet, és

 

c) a Magyar EMDR Egyesület, vagy más, az EMDR Europe által elismert nemzetközi EMDR Egyesület rendes tagjai. Kérjük, a Magyar EMDR Egyesület tagsági feltételeiről tájékozódjon az Alapszabályban, valamint a letölthető Belépési Nyilatkozatban!

 

 

 

Az EMDR practitioner cím megtartása

Az EMDR practicioner cím megtartásának feltétele az egyesületi tagság folytonossága a  Magyar EMDR Egyesületben (vagy más, az EMDR Europe által elismert EMDR Egyesületben). 

 A Magyar EMDR Egyesület garantálja, hogy az általa elfogadott „EMDR practitioner” címet viselő szakemberek folyamatos továbbképzésben részesülnek. A cím megtartásának feltétele az Egyesület által biztosított továbbképzéseken és szupervíziókon való rendszeres és folyamatos részvétel, melynek elszámolására és nyomon követésére az Egyesület saját pontrendszerrel rendelkezik. Az EMDR pontok nyilvántartását az Egyesület Akkreditációs Bizottsága végzi.

A már végzett practitionerek számára a reakkreditációs (felnőtt és Gy&S) folyamatban kötelező szupervíziós órák bármely EMDR Europe által akkreditált szupervizornál elvégezhetőek (szuepervíziós követőlap használata ebben az esetben is szükséges). 

Reakkreditációs díj (adminisztráció, diploma): 30.000 Ft, melyet az Egyesület számlájára kérünk befizetni. (OTP 11709057-20002152)

Az EMDR practitioner cím megújításának folyamata, továbbképzés dokumentuma letölthető innen.