Az EMDR-képzésbe való belépés feltételei:

Miután az EMDR csak ún. második módszerként tanulható, ezért az EMDR-képzésen való részvétel csakis terápiás tapasztalattal rendelkezők számára lehetséges. Az alábbi feltételek bemeneti jellegűek, vagyis az I. szintű képzés megkezdése előtt teljesítendők:

Azonnal beléphetnek a képzésbe azok az (ábécésorrendben) …

 • alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológusok
 • egészségfejlesztő szakpszichológusok
 • klinikai szakpszichológusok vagy klinikai szakpszichológus jelöltek
 • tanácsadó szakpszichológusok

 

 • pszichiáterek (vagy pszichiáter szakorvos jelöltek/rezidensek)
 • gyermek- és ifjúságpszichiáterek (vagy gyermek- és ifjúságpszichiáter szakorvos jelöltek/ rezidensek) és

 

 • pszichoterapeuták (vagy pszichoterapeuta jelöltek)

… akik már elvégeztek egy, a Pszichoterápiás Tanács Szövetség által elismert (és a pszichoterapeuta szakvizsgát szervező orvosegyetemi pszichoterápiás szakmai grémium által befogadott) módszerspecifikus képzést, vagy egy ilyen képzés lezáró (azaz nem köztes, hanem legutolsó) szupervíziós szakaszában járnak. Az elismert módszerspecifikus képzésekről tájékozódni lehet itt . Azoktól, akik pszichoterapeuta képzése folyamatban van, írásos igazolást kérünk arról, hogy szupervízió mellett használhatják a módszert.

 

2020. január 1-je után egyéni elbírálás alapján, megfelelő pszichopatológia előképzettséggel beléphetnek a képzésbe azok a…
katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológusok és
szexuálpszichológiai szakpszichológusok is
… akik a módszerspecifikus képzésre vonatkozó, fentebb részletezett feltételnek megfelelnek.

Az EMDR-képzés I. szintjére való jelentkezés feltétele, hogy minden jelentkező legkésőbb a képzés időpontja előtt egy héttel elküldje végzettségei/diplomái szkennelt változatát a kepzettsegek@emdr.hu email-címre annak igazolásául, hogy megfelel a fentebb részletezett feltételeknek. A dokumentumok megküldése nélkül nem áll módunkban biztosítani, hogy a jelentkező a képzését megkezdje (ez alól a részvételi díj befizetése sem mentesít).  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Magyar EMDR Egyesület tagságának, valamint az „EMDR practitioner” cím megszerzésének feltételei eltérnek a képzés megkezdésének feltételeitől. A teljes EMDR képzés elvégzését követően azok a szakemberek nyerhetik el az „EMDR practitioner” címet, akik eleget tesznek a Magyar EMDR Egyesület képzési feltételeinek (LINK itt).

 

Az „EMDR practitioner” cím elnyerésének (kimeneti) feltételei:

A teljes EMDR-képzés szerkezetéről tájékozódni lehet LINK itt .

A képzésbe 2020. január 1-je után belépők számára kötelező képzési elemként beépül az EMDR-sajátélmény. Ez összesen minimum 450 perc igazolását jelenti egy, az Egyesület által megbízott EMDR-szupervizortól (az EMDR-szupervizorok névsora LINK itt olvasható – FELTÖLTÉS ALATT). A 450 perc az EMDR-szupervizor munkastílusa, illetve a képzésben lévő kolléga igénye szerint bontható például 5 kilencvenperces, 6 hetvenötperces vagy 9 ötvenperces terápiás ülésre. A sajátélménynek nem kell egybefüggő folyamatnak lennie, és nem szükséges ugyanannál a szupervizornál zajlania. A szupervizornak minden azt igénylő részvevőnek igazolást kell adnia az ülések számáról, időpontjáról és időtartamáról. A sajátélmény a képzés megkezdése előtt vagy annak során bármikor megszerezhető, de más módszerspecifikus képzésben szerzett sajátélménnyel nem kiváltható. A képzésbe 2020. január 1-je után belépők számára a sajátélmény elvégzése a vizsgára bocsátás feltétele.

Az „EMDR practitioner” cím használatára azok a terápiás gyakorlattal rendelkező

 • alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológusok
 • egészségfejlesztő szakpszichológusok
 • katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológusok
 • klinikai szakpszichológusok, illetve
 • szexuálpszichológiai szakpszichológusok
 • tanácsadó szakpszichológusok
 • pszichiáterek, gyermek- és ifjúságpszichiáterek, valamint
 • pszichoterapeuták jogosultak, akik

a) egy, a Pszichoterápiás Tanács Szövetség által elismert (és a pszichoterapeuta szakvizsgát szervező orvosegyetemi pszichoterápiás szakmai grémium által befogadott) módszerspecifikus képzést elvégeztek, vagy képzésük lezáró (azaz nem köztes, hanem legutolsó) szupervíziós szakaszában járnak, és

b) a teljes EMDR képzés elvégzését követően megkapták az „EMDR practitioner” címet, és

c) a Magyar EMDR Egyesület, vagy más, az EMDR Europe által elismert nemzetközi EMDR Egyesület rendes tagjai. Kérjük, a Magyar EMDR Egyesület tagsági feltételeiről tájékozódjon az Alapszabályban, valamint a letölthető Belépési Nyilatkozatban!

A képzésbe 2020. január 1-je után belépők esetében EMDR I-es szintű képzés elkezdésétől az EMDR-practitioner cím megszerzéséig nem telhet el több, mint három év. Amennyiben a személy túllépi a három évet, de a képzését folytatni szeretné, vagy vizsgázni szeretne, az Egyesület egyéni elbírálás alapján dönt arról, hogy ezt megteheti-e, illetve milyen feltételekkel (például további egyéni szupervíziós órák teljesítése után).

A fenti feltételek felmenő rendszerben érvényesülnek, a következő kitétellel:
A jelenleg képzésben lévő, de eddig practitioner címet nem szerzett személyeknek 2022. szeptember 1-ig le kell vizsgázniuk. Amennyiben túllépik a fenti határidőt, de a képzésüket szeretnék befejezni, vagy vizsgázni szeretnének, az Egyesület egyéni elbírálás alapján dönt arról, hogy ezt megtehetik-e, illetve milyen feltételekkel (például további egyéni szupervíziós órák teljesítése után).

Eredményes EMDR-képzést kívánunk!

 

MInden képzés iránt érdeklődő szakember figyelmébe:

Accredited training in EMDR

Since 2010, EMDR therapy has been recognized as a psychotherapeutic approach (Prochaska&Norcross, 2010). In 2011, the Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) in the USA, recognized EMDR psychotherapy among the most evidence-based treatments, as well as the most effective treatment for anxiety, depression and PTSD. Since 2013 it is included in the recommendation issued by the WHO, as the elective psychotherapy for treating PTSD in children, adolescents and adults. This recognition is based on the outcomes of treatment effectiveness for PTSD, reported in about 24 randomized clinical trials and various meta-analysis. These meta-analysis underscore the need to maintain a rigorous treatment application of EMDR, fidelity checks of the EMDR standard protocol, that is, assessing clinician is administering treatment correctly,  in order to obtain the best outcome.

Learning this approach requires a complex and extensive educational program and all EMDR international associations have made a commitment to teach it in a homogeneous and structured way, throughout the different countries. Based on research outcomes, the methodology is continuously revised and updated, as well as continuously evaluated in order to guarantee the highest training standards. These guidelines are issued by the EMDR Europe Association.

Trainers are trained in each country and evaluated by international committees, the only ones recognized by the national EMDR associations and EMDR Europe to deliver accredited training in EMDR therapy. National EMDR associations support only these EMDR trainings, and there is always collaboration between the institutions that provide accredited training and the association of a given country. In each member country, the organization responsible for the EMDR Therapy Basic Training is the national EMDR association. Those professionals who attend these trainings and become members of the association, receive updated information and have access to specialized courses.

The high efficiency and empirical support of EMDR therapy has led to numerous imitations, which either take some of its ingredients, mix them up with other interventions and call it by a different name, or try to reproduce the EMDR trainings without following international standards and quality control. These trainings do not guarantee regulated learning of the methodology and are not recognized by the national EMDR associations and EMDR Europe. Through these courses, therapists cannot access international certifications as EMDR Practitioners or Consultants,and cannot attend specialized courses in EMDR therapy.

In every European country, each national EMDR association has established agreements with many institutions, professional associations, universities, and public organizations, where quality standards are guaranteed,hence safeguarding clinicians trained by officially accredited EMDR training courses, and as a consequence we are safeguarding patients.

The role of national EMDR associations is not limited to monitoring the quality of EMDR trainings. In addition, they help promote and fund research on EMDR, participate in humanitarian initiatives, and offer free activities and continued education for members.