A Magyar EMDR Egyesület tájékoztatója 2019. évi CXI. törvény (“kuruzslótörvény”) kapcsán

Az Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) – vagyis szemmozgásokkal történő deszenzitizálás és újrafeldolgozás – egy olyan segítő tevékenység, melyet traumatikus élmények következtében kialakult tartós problémák kezelésére dolgoztak ki.
Az EMDR kizárólag az EMDR Europe által kiadott EMDR practitioner oklevéllel rendelkező szakemberek által alkalmazható, a következő módokon: 1) pszichoterápia keretén belül (amennyiben diagnosztizált mentális zavar áll fenn, kizárólag klinikai szakpszichológus vagy pszichoterapeuta által), és 2) egyéb intervenciós szinteken, például katasztrófa- és krízishelyzetekben (akcidentális és fejlődési krízisek), az érzelemszabályozás támogatására, stresszkezelésben, egészségfejlesztésben, önismeret fejlesztésében és edukációs céllal is, amelyek nem minősülnek “egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás tevékenységnek”.
A Magyar EMDR Egyesület feltételrendszere szerint az EMDR practitioner címre jogosult az az alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus, egészségfejlesztő szakpszichológus, katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológus, klinikai szakpszichológus, szexuálpszichológiai szakpszichológus, tanácsadó szakpszichológus, pszichiáter, gyermek- és ifjúságpszichiáter, valamint pszichoterapeuta, aki a) egy, a Pszichoterápiás Tanács Szövetség által elismert (és a pszichoterapeuta szakvizsgát szervező orvosegyetemi pszichoterápiás szakmai grémium által befogadott) módszerspecifikus képzést elvégzett, vagy képzése lezáró (azaz nem köztes, hanem legutolsó) szupervíziós szakaszában jár, és b) a teljes EMDR képzést elvégezte, majd sikeres vizsgát tett.
Az EMDR módszert minden EMDR-practitioner saját képzettségi szintjének és kompetenciahatárainak megfelelően és a mindenkor hatályos jogszabályi előírások szerint alkalmazhatja.
Mivel a 2019. évi CXI. törvény a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényt úgy módosítja, hogy a benne foglalt szakcionálást a 13. § b) pontja értelmében kiterjeszti az „egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás gyakorlatot végzőkre” is, a Magyar EMDR Egyesület vezetősége egységesen kijelenti, hogy az EMDR Europe által kiadott EMDR practitioner oklevél alapján folytatható segítő tevékenység nem minősül kizárólag „egészségügyi szakképesítéshez kötött pszichoterápiás tevékenység”-nek, így a törvénymódosítás hatálya nem terjed ki rá.

A Magyar EMDR Egyesület Vezetősége

Budapest, 2020. június 6.