EMDR alapfokú tréning (Level I.) 

(A képzéseket nem az Egyesület, hanem a Magyar EMDR Egyesület által elfogadott oktatóközpont – a Magyar EMDR Intézet – szervezi)

A Level I.-et követően az egész képzési folyamat során kötelező az érvényes Magyar EMDR Egyesületi (vagy más, az EMDR Europe által elismert EMDR egyesületi) tagság.

ˇ

Az alapfokú tréninget (Level I.) követően minimum 10 óra (2×5) csoportos szupervízió kötelező egy, az EMDR Europe által elismert szupervízornál.

A szupervízión csak azok a képződők vehetnek részt, akik igazolni tudják tagsági viszonyukat a Magyar EMDR Egyesületben (vagy más, az EMDR Europe által elismert EMDR egyesületben).

Az I-es szint utáni szupervíziót a szupervizorok ötórás egységekben tartják.

A második ötórás szupervízióban esetbemutatás elvárt.

A 2×5 óra szupervízió elvégzése ugyanannál a szupervizornál történjék.

A szupervízión a képződőnek kinyomtatott szupervíziós ellenőrzőlappal kell megjelennie, amelyen a szupervizor aláírásával igazolja a részvételt.

Szupervíziós ellenőrzőlap letölthető itt.

Cél: Az EMDR alap-protokoll tökéletes elsajátítása

ˇ

EMDR második szintű tréning (Level II.)

(A képzéseket nem az Egyesület, hanem a Magyar EMDR Egyesület által elfogadott oktatóközpont – a Magyar EMDR Intézet – szervezi.)

ˇ

A második szintű (Level II.) tréning után ismét minimum 10 óra szupervízió kötelező az EMDR Europe által elismert szupervizoroknál.

A szupervízión csak azok a képződők vehetnek részt, akik igazolni tudják tagsági viszonyukat a Magyar EMDR Egyesületben (vagy más, az EMDR Europe által elismert EMDR egyesületben).

Ebből minimum 2×2 óra egyéni szupervízió formájában végzendő el, mindkét alkalommal 1-1 ülésről bemutatott videofelvétellel.

Az II-es szint utáni szupervíziót a szupervizorok kétórás egyéni illetve háromórás csoportos egységekben tartják.

A szupervíziós órákat tet a következő kombicióban lehet elgezni:

2x2 óra egyéni + 2×3 óra csoportos (=10 óra) vagy

4x2 óra egyéni + 1×3 óra csoportos (=11 óra) vagy 

5×2 óra egyéni (=10 óra)

 

Ezeket az órákat nem kötelező ugyanannál a szupervizornál végezni.

Cél: Az EMDR protokoll biztonságos és kezelésbe integrált használatának bemutatása komplex eseteknél, saját terápiás anyagból.

EMDR sajátélmény

A képzésbe 2020. január 1-je után belépők számára kötelező képzési elemként beépül az EMDR-sajátélmény. Ez összesen minimum 450 perc igazolását jelenti egy, az Egyesület által megbízott EMDR-szupervizortól vagy saját élményt nyújtó practitionertől (névsor itt). A 450 perc az EMDR-szupervizor munkastílusa, illetve a képzésben lévő kolléga igénye szerint bontható például 5 kilencvenperces, 6 hetvenötperces vagy 9 ötvenperces terápiás ülésre. A sajátélménynek nem kell egybefüggő folyamatnak lennie, és nem szükséges ugyanannál a szupervizornál zajlania. A szupervizornak minden azt igénylő részvevőnek igazolást kell adnia az ülések számáról, időpontjáról és időtartamáról. A sajátélmény a képzés megkezdése előtt vagy annak során bármikor megszerezhető, de más módszerspecifikus képzésben szerzett sajátélménnyel nem kiváltható. A képzésbe 2020. január 1-je után belépők számára a sajátélmény elvégzése a vizsgára bocsátás feltétele.
 

ˇ

Az EMDR Practicioner cím megszerzése

A cím megszerzésének feltételeiről az alábbi oldalon tájékozódhat.

Az „EMDR practitioner cím használatára azok a terápiás gyakorlattal rendelkező

 

– alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológusok

– egészségfejlesztő szakpszichológusok

– katasztrófa- és kríziskezelő szakpszichológusok

– klinikai szakpszichológusok, illetve

– szexuálpszichológiai szakpszichológusok

– tanácsadó szakpszichológusok

 

– pszichiáterek, gyermek- és ifjúságpszichiáterek, valamint

 

– pszichoterapeuták jogosultak, akik

 

a) egy, a Pszichoterápiás Tanács Szövetség által elismert (és a pszichoterapeuta szakvizsgát szervező orvosegyetemi pszichoterápiás szakmai grémium által befogadott) módszerspecifikus képzést elvégeztek, vagy képzésük lezáró (azaz nem köztes, hanem legutolsó) szupervíziós szakaszában járnak, és

 

b) a teljes EMDR képzés elvégzését követően megkapták az „EMDR practitioner” címet, és

 

c) a Magyar EMDR Egyesület, vagy más, az EMDR Europe által elismert nemzetközi EMDR Egyesület rendes tagjai. Kérjük, a Magyar EMDR Egyesület tagsági feltételeiről tájékozódjon az Alapszabályban, valamint a letölthető Belépési Nyilatkozatban!

 

A képzésbe 2020. január 1-je után belépők esetében EMDR I-es szintű képzés elkezdésétől az EMDR-practicioner cím megszerzéséig nem telhet el több, mint három év. Amennyiben a személy túllépi a három évet, de a képzését folytatni szeretné, vagy vizsgázni szeretne, az Egyesület egyéni elbírálás alapján dönt arról, hogy ezt megteheti-e, illetve milyen feltételekkel (például további egyéni szupervíziós órák teljesítése után).

 

A fenti feltételek felmenő rendszerben érvényesülnek, a következő kitétellel:

A jelenleg képzésben lévő, de eddig terapeuta címet nem szerzett személyeknek 2022. szeptember 1-ig le kell vizsgázniuk. Amennyiben túllépik a fenti határidőt, de a képzésüket szeretnék befejezni, vagy vizsgázni szeretnének, az Egyesület egyéni elbírálás alapján dönt arról, hogy ezt megtehetik-e, illetve milyen feltételekkel (például további egyéni szupervíziós órák teljesítése után).